از اواسط دهه ۱۳۸۰ تا امروز با افزایش حساسیت نسبت به وضعیت یوزپلنگ در ایران، پروژه های تحقیقاتی بسیاری توسط گروه های مختلف دولتی و غیردولتی برای ثبت حضور و تخمین جمعیت یوزپلنگ در زیستگاه‌های مهم کشور انجام شده است.

دو یوزپلنگ در حال گشت و گذار در پناهگاه حیات وحش دره انجیر هستند
دنیای سفر