علی ماجدی سفیر ایران در آلمان در نشست هیئت اعزامی اتاق بازرگانی تهران به این کشور در پاسخ به خواسته های تجار ایرانی برای تسهیل در رفت و آمد بازرگانان ایرانی به آلمان اظهار کرد: تجار و فعالان اقتصادی برای دریافت ورود به آلمان با معرفی از سوی اتاق بازرگانی می توانند به راحتی ویزا دریافت کنند.

وی افزود: تا زمانی که من در این کرسی هستم از توان و اعتبار خود برای صدور روادید، برای تجار ایرانی و برای…
دنیای سفر