به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ پیمان سنندجی در این باره گفت: «پس از بازدید مسوولان از خطوط اتوبوسرانی کشورهای اروپایی بر آن شدیم تا دسترسی آسان تری برای نابینایان در راستای استفاده حداکثری از این خطوط ایجاد کنیم».

وی افزود: در این راستا مقرر شد تا نقشه خطوط مسیر در داخل اتوبوس و ایستگاه‌های BRT به خط بریل نصب شود.

ایستگاه اتوبوس BRT در تهران
دنیای سفر