به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در راستای تجمیع ظرفیت های بخش خصوصی و دولتی به منظور توسعه گردشگری کشور، فقط سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر پنج برابر شدن ایرانگردان خارجی در برنامه توسعه ششم را به عنوان تک صدا، شنیده و سرلوحه برنامه ریزی و امور اجرایی لازم قرار می دهیم.

مرتضی رحمانی…
دنیای سفر