به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی پروازهای چارتری داخلی (پروازهای دربستی) در آستانه سفرهای نوروزی به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، «مسئولیت رسیدگی، تعیین تکلیف و جبران خسارات مسافران در پروازهای تاخیری و ابطالی بر عهده چارتر دهنده است و قابل انتقال به غیر نخواهد بود.»

ضمن این که در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است: «چارتر دهنده مسئول انجام…
دنیای سفر