به گزارش مانا نماینده مردم قائمشهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از ۹۰۰ کیلومتر خط ساحلی شمالی برای عموم قابل دسترس است، گفت: متاسفانه یکی از مهم ترین مشکلات از قبل از پیروزی انقلاب تاکنون این است که دولت ها بحث مدیریت بر سواحل را دنبال نکرده و این معضل همچنان ادامه دارد، به عبارت بهتر مدیریت سواحل تاکنون متولی خاصی نداشته تا اینکه چند سال پیش سازم

نمایی از ساحل انزلی
دنیای سفر