محمود اسلامیان در نخستین همایش سفر، حمل و نقل و گردشگری در فضای پساتحریم، با اشاره به اینکه پتانسیل گردشگری در کشور فراتر از وضعیت کنونی است، اظهار کرد: «متاسفانه سهم کشور از بازار گردشگری جهانی ۰٫۲۴ درصد است که این رقم نشان می دهد سهل انگاری چه ضربه ای به این بخش زده است.»

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷ میلیون بیکار در کشور وجود دارد، تصریح کرد: «کشور به چند دلیل عمده نتوانسته در بحث گردشگری…
دنیای سفر