مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری در پاسخ به اینکه، چرا تیزرهای تبلیغی گردشگری ایران در خارج از کشور پخش نمی شود گفت: پخش تیزرهای تبلیغاتی با وجود اینکه در تغییر تصویر ایران در مردم جهان بسیار تاثیر گذار است اما هزینه زیادی را می خواهد. ما برآورد کرده ایم که برای پخش تیزرهای تبلیغاتی در این شبکه ها باید هزینه های هنگفتی پرداخته شود به همین دلیل منتظر تخصیص اعتبار برای این کار هستیم. به عنوان…
دنیای سفر