تا همین یک ماه گذشته که هنوز لغو تحریم ها علیه ایران صورت نگرفته بود، بسیاری هر روز در انتظار لغو تحریم ها و امضای قراردادهای جدید بودند. حالا با انعقاد چند قرارداد و ورود سرمایه گذاران خارجی در برخی صنایع، صدای مخالفان بلند شده است و داد مخالفت سر داده اند.

درست از زمان شنیده شدن زمزمه های خرید هواپیمای جدید آن هم به تعداد ۱۱۸ فروند، منتقدان زیادی صدای مخالفت شان را سر دادند که ناوگان هوایی…
دنیای سفر