این دو گردشگر برای انجام سفر خود به ایران از طرف شرکت پوشاک و تجهیزات اسکی picture و ساعت GPS دار Linde Werdelin تامین مالی شدند تا بتوانند با تهیه عکس های تبلیغاتی از تجهیزات برند مربوطه مخارج سفر خود به ایران را فراهم کنند.

وقتی از هدف اصلی سفر آن ها به ایران پرسیدم، گفتند: ما برای اسکی و کوهنوردی به ایران آمدیم. البته در این سفر دوست داشتیم با فرهنگ و مردم ایران نیز آشنا شویم که خوشبختانه…
دنیای سفر