محمد حقانی در گفتگو با تین نیوز گفت: مردم ایران دارای شعور اجتماعی بالا و تمدن غنی ایرانی-اسلامی هستند، بنابراین ملتی با این شاخصه ها باید همواره از بهترین ها برخوردار باشد و این فرمایش رئیس جمهور عین واقعیت است.

وی با تائید مجدد سخنان دکتر روحانی، تصریح کرد: بیش از یک دوم ناوگان اتوبوسی کشور در کلان شهرها و به خصوص در تهران فرسوده است که با شان مردم ایران سازگاری ندارد. ضمن آنکه باید یادآور…
دنیای سفر