پیمان سنندجی در گفتگو با تین نیوز، تصریح کرد: اگر قرار باشد بر اساس بزرگی ناوگان دولت سهم خود را در بخش یارانه پرداخت کند، تهران اولویت دار خواهد بود. یک سوم اتوبوس هایی که در کشور در بخش درون شهری فعالیت می کنند؛ در تهران قرار دارد و یک سوم این مبلغ نیز سهم تهران خواهد بود.

وی افزود: به رغم آنکه قانون راهکارهای زیادی را برای کمک به توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تعیین کرده…
دنیای سفر