دولت سریلانکا بزرگ ترین محموله غیرقانونی عاج را از بین برد تا به شکارچیان نشان دهد تجارت های خشونت آمیز نسبت به حیوانات را تحمل نمی کند.

بیش از ۳۵۰ عاج در تفرجگاه گاله فیس در جزیره کلمبو پیش از رفتن به سنگ شکن ۱۰۰ تنی و ارسال به کوره های صنعتی به نمایش عمومی گذاشته شدند.

این محموله به گفته کارشناسان از قتل عام فیل های آفریقایی برای عاج هایشان به دست آمده و  و ۴ سال پیش در بندر کلمبو در…
دنیای سفر