معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه ۷۰ سد از مجموع ۱۶۶ سد کشور دارای ذخیره آب کمتر از ۴۰ درصد حجم مخزن هستند، گفت: میزان بارش های ۱۰ استان در نیمه اول سال آبی جاری کمتر از مدت مشابه سال قبل است.

رحیم میدانی با اعلام جزئیات آخرین وضعیت بارش های کشور در سال آبی جاری که از ابتدای مهرماه ۹۴ آغاز شده و تا پایان شهریورماه سال آینده ادامه دارد، گفت: در حال حاضر که نیمی از سال آبی ۹۵-۹۴ را پشت سر گذاشتیم،…
دنیای سفر