ولی الله سیف در پاسخ به این پرسش مبنی بر برنامه بانک مرکزی در مورد نحوه توزیع اسکناس نو در کشور به مناسبت سال جدید، اظهار کرد: بانک مرکزی عموما توزیع اسکناس های نو را از دهه دوم اسفندماه آغاز می کند و مشتریان بانک ها می توانند با مراجعه به بانک ها این اسکناس ها را تهیه کنند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ دلیلی برای خرید و فروش پول های نو در بازار وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخی از مردم از اینکه بانک…
دنیای سفر