به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، «منوچهر صادقی» اظهار داشت: در این مراسم آقایان علی فخاریان، محمدباقر بهادران و ابوالفضل ملک اعلایی به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

صادقی افزود: علاوه بر تقدیر از گروه های انتخابی داوران، از گروه های که از نظر اخلاقی نمونه بودند نیز تجلیل شد.

وی با بیان اینکه این مرحله از رالی از ۲۲ بهمن ماه و از…
دنیای سفر