جلال الدین کوکنار با اشاره به کسب رتبه این اداره کل در حوزه پیشگیری از سوانح ریلی اظهار داشت: این اداره کل با انجام فعالیت هایی در زمینه بازسازی و بهسازی خطوط، رعایت اصول ایمنی، حذف گذرگاه های همسطح و آموزش پرسنل که افزایش چشمگیر ایمنی و کاهش سوانح ریلی را به همراه داشته توانسته؛ در بین ۱۸ ناحیه ریلی کشور این رتبه را به دست آورد.

وی افزود: ایمنی یکی از مهم ترین مزیت های حمل ونقل ریلی است که…
دنیای سفر