به گزارش خبرگزاری فارس؛ شهردار خرمشهر در خصوص مشخصات این قطار گفت: این قطار شامل چهار واگن است و هر واگن با ظرفیت حداقل چهار نفر به طول ۱۱ متر و عرض یک متر مربع در حال حاضر در نمایشگاه دستاوردهای ادارات به نمایش گذاشته شده است. این قطار نیاز به ریل ندارد و چرخ های آن از جنس لاستیک است که در خیابان به راحتی قابل حرکت است.

محمدعلی دوایی فرد با بیان اینکه نمایشگاه دستاوردهای دولت، به مناسبت دهه…
دنیای سفر