حمایت های اخیر برخی کشورها از داعش و انتشار برخی از اخبار در مورد برخورد بد با اتباع ایرانی در کشورهایی مانند ترکیه و عربستان در فضای مجازی سبب شده تا اولین قدم ها برای راه اندازی کمپین «تحریم سفر به کشورهای حامی داعش» برداشته شود.

بازداشت یک خانم گردشگر ایرانی و رفتارهای نامناسب با وی در ترکیه
دنیای سفر