به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهمن نامورمطلق روز یکشنبه در اولین نشست هم اندیشی تجارت الکترونیک صنایع دستی کشور که در سالن فجر سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، گفت: امروز دستگاه دیپلماسی با تدبیری که وعده داده بود، تحریم ها را لغو کرد و هم اکنون نوبت دستگاه اقتصادی است که با صلابت، بازارهای از دست داده را فعال کند.

امروز دیگ سنگی یکی از صنایع دستی مورد علاقه خانم های خانه دار است
دنیای سفر