به گزارش خبرگزاری ایسنا، «کریم حاجی زاده» در نشست صمیمانه با سرمایه گذاران که به منظور تبیین اهداف و سیاست های این اداره کل در برنامه ششم توسعه کشور برگزار شد، گفت: موضوع تبیین اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با صنعت گردشگری در سیاست های کلی دولت و حاکمیت به صورت جدی مطرح است که آگاهی از آن برای هر سرمایه گذار حوزه گردشگری ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه مبنای سیاست گذاری های صنعت گردشگری، عمدتا آمار…
دنیای سفر