فرودگاه های غیرفعال و زیانده، آمار قابل توجهی از فرودگاه های کشور را تشکیل می دهند و ادامه ساخت و ساز فرودگاه های جدید در کشور در چنین شرایطی، همواره مورد انتقاد کارشناسان حمل و نقل هوایی بوده است.

از میان بیش از ۶۰ فرودگاه موجود در کشور، ۵۴ فرودگاه متعلق به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هستند که به گفته کارشناسان و به اعتراف مسئولان، در این میان برخی فرودگاه ها هفته ای ۱ یا ۲ پرواز…
دنیای سفر