معاون اول رئیس جمهور گفت: امروز در کشور هیچ طرح بزرگ و متوسطی بدون ملاحظات زیست محیطی اجرا نمی شود زیرا رشد اقتصادی وقتی مستمر و پایدار خواهد بود که مسائل زیست محیطی به صورت کامل رعایت شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در هفدهمین همایش ملی معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز که صبح امروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با بیان اینکه…
دنیای سفر