«سید محسن دلبری» در مراسم معارفه سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، با اشاره به موفقیت اخیر دولت و نظام در به سرانجام رساندن برجام اظهار کرد: رفع تحریم ها فضای بسیار مناسبی را برای میراث فرهنگی و توسعه گردشگری فراهم کرده است.

وی افزود: خوشبختانه در بدنه دولت نگاه ویژه ای به مساله گردشگری می شود و اکثر قریب به اتفاق استانداران سراسر کشور گردشگری را محور و اولویت…
دنیای سفر