قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل در دیدار با وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی با اشاره به روابط دیرینه دو کشور گفت: از افزایش میزان سرمایه گذاری شرکت های اسلوونیایی در حوزه های شهرسازی و حمل و نقلی ایران استقبال می کنیم.

بندر شهید رجایی یکی از گزینه های پیشنهادی ترانزیت کالا بین ایران و اسلوونی
دنیای سفر