به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، مسعود رضایی منفرد، مدیر پایگاه با اعلام این خبر افزود: کار مرمت دو شیء موزه ای که تا پیش از این، بدلیل ازهم پاشیدگی قطعات شیء بدست آمده در حین کاوش، قابلیت به نمایش درآمدن نداشت، به اتمام رسید.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، تصریح کرد: مرمت اشیاء موزه ای، در راستای فرهنگ سازی نگاه موزه ای در جامعه است، آنگونه که به اشیاء تاریخی، فقط به…
دنیای سفر