اولین مجله تخصصی راهنمایان گردشگری توسط انجمن صنفی راهنمایان با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان به نام «گیل گمش» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری جشن ملی راهنمایان گردشگری که از روز گذشته آغاز شده و تا روز دوم اسفندماه در شهر اصفهان ادامه خواهد داشت، از این مجله تخصصی توسط شرکت کنندگان در این جشن رونمایی شد.

۳۰ نفر از راهنمایان گردشگری نویسنده این مجله تخصصی…
دنیای سفر