مرکز پژوهش های مجلس در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که حقوق زیر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان یعنی خط فقر. پژوهشکده مرکز آمار هم در گزارشی مبسوط خط فقر را در دوره ۱۰ ساله سال های ۸۳ تا ۹۲ مورد بررسی قرار داده است، اما به هر ترتیب خط فقر در ایران چقدر است؟

به گزارش اقتصادنیوز، اگرچه نمی توان رقم مشخصی را به عنوان یک خط فقر عمومی در کل ایران اعلام کرد و خط فقر از جایی به جای دیگر متفاوت است، اما…
دنیای سفر