وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین برآورد خود تاکید کرده است هر یک درصد رشد در وضع امروز اقتصاد ایران نیازمند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه است. با احتساب حتی هر دلار معادل ۴ هزار تومان، برای دستیابی به یک درصد رشد بالاتر باید ۲۵ میلیارد دلار سرمایه جذب شود.

به این ترتیب اقتصاد ایران برای ایجاد شغل پایدار و ثابت و کم نوسان و رشد ۸ درصدی در یک دوره ۵ ساله نیازمند سالانه حداقل ۲۰۰…
دنیای سفر