[ad_1]

به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ با توجه به رویکرد اخیر در جهت توسعه گردشگری روستایی و طبیعی با وجود قابلیت های فراوان گردشگری در حوزه های روستایی استان، جلسه ای به همین منظور با حضور نمایندگانی از امور روستایی و شوراهای استانداری، حفاظت محیط زیست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

روستای گردشگری نمهیل اردبیل
[ad_2]