در جلسه بررسی تخصصی تن پوش های دوره هخامنشیان و پارتیان تأکید شد که ایرانیان در برخی از پوشش ها همچون «شلوار» و «کیف زنانه و دستی» رکورددار و اولین بوده اند و شلواری که امروز اقوام «کرد» هنوز هم به پا دارند، نمونه ای از انواع شلوارهای مورد استفاده در ایران باستان است.

شهره فضل وزیری، استاد دانشگاه هنر در جلسه بررسی تخصصی تن پوش های دوره هخامنشیان و پارتیان درحالی که در عکس هایی ریشه شکل گیری…
دنیای سفر