به گزارش روبط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سجاد پاک گهر مدیر داخلی موزه هفت تپه این مطلب را در جریان بازدید خبرنگاران از موزه هفت تپه مطرح کرد.

او موزه هفت تپه را مجهزترین آزمایشگاه کشور دانست که دو هدف را دنبال می کند. وی اولین هدف این آزمایشگاه را شناخت مواد و مصالح کهن اعلام کرد و گفت: اینکه عیلامیان از چه موادی در ساخت مصالح و ملات استفاده کرده اند، ترکیب آجرها چیست، با چه درجه…
دنیای سفر