ضرورت ساخت برند ملی گردشگری کشور برای توسعه گردشگری بر هیچ کس پوشیده نیست. بسیاری از کشورهای موفق در گردشگری توانسته اند با خلق برندی خاص و رقابتی نقش ویژه ای در جذب گردشگران خود بازی کنند. ساخت برند دارای فرآیندی مهم و تخصصی است. بی توجهی به ساخت برند و یا اشتباه در ساخت آن می تواند هزینه های بسیاری را متحمل مقاصد گردشگری سازد. به همین دلیل برندسازی به شیوه ای که بتواند ویژگی ها و تمایزات مقصد…
دنیای سفر