رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پیشنهاد ساخت خطوط LRT در پایتخت از سوی بخش خصوصی به شهرداری تهران مطرح شده است، گفت: در طرح جامع شهری تنها یک منطقه (انتهای همت) برای ساخت این خطوط در نظر گرفته شده و پیشنهادات بعدی در حد ایده است.

اقبال شاکری درباره طرح ساخت خطوط LRT (قطارهای سبک شهری) که طرح آن از مدت ها پیش توسط شهرداری تهران مطرح شده بود، اظهار کرد: اجرای این طرح هنوز…
دنیای سفر