عظیم بابایی، با اشاره به اشراف شهرداری منطقه به مقوله ترافیک و آلایندگی در مناطق مرکزی شهر از جمله میدان ولیعصر افزود: بر اساس تصمیمات از پیش اتخاذ شده قرار نیست ساختمانی با عنوان تجاری در این محل احداث شود.

وی تصریح کرد: ایستگاه مترو میدان ولیعصر به دلیل شکل خاص در مهندسی ساخت و تلاقی دو خط ۳ و ۶ و عریض بودن آن، از فضای مناسبی به منظور ایجاد مراکز فروش و اشتغال برخوردار است. ضمن آنکه پیش از…
دنیای سفر