معاون اول رئیس جمهور مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، در ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی کشور در این خصوص آمده است: تدوین شاخص ها، برنامه های عملیاتی، پایش اجرای سیاست ها و گزارشات ادواری در فواصل ۶ ماهه به هیات دولت مسئولیت سازمان حفاظت…
دنیای سفر