به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمانی که در جلسه کارگروه ساماندهی گردشگران و زائران عراقی صحبت می کرد، افزود: «۱۰ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری پیشگام که به صورت مجزا از سوی دو کشور ایران و عراق معرفی شده اند، وظیفه تورگردانی و تورسازی را به عهده دارند، به گونه‌ای که با تهیه بسته های سفر حرفه ای، متنوع و جامع بتوانند منطبق با نیاز مخاطبان خود تسریع در روند شکل گیری سفرهای گروهی را سبب شوند.»

مرتضی…
دنیای سفر