به گزارش روابط عمومی محیط زیست مازندران، اسماعیل کهرم در جشن روز میانکاله، با بیان این مطلب پیش بینی کرد که اگر آشوراده تبدیل به سایت گردشگری شود، مردم منطقه هیچ گاه به چنین مکانی نمی روند که شبی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه اسکان آن را بپردازند و پس از ۳۰ تا ۴۰ سال آینده، چیزی جز ساختمان های رو به تخریب و تاسیسات زنگار گرفته در این شبه جزیره نخواهیم دید.

پناه گاه حیات وحش میانکاله
دنیای سفر