روستای سونگاپ فولک در جزیزه چجوی کره واقع است. با داشتن میراث فرهنگی و چشم انداز تاریخی که به پانصد سال پیش می رسد، این روستا جلوه ای از سبک زندگی سنتی جمعیت محلی آن است.

از هنگامی که این روستا در سال ۱۹۸۰ به عنوان سایت مهم میراث فرهنگی توسط مقامات مرکزی تعیین گردید، پشتیبانی مالی مداومی از دولت برای حفظ بافت تاریخی خود دریافت کرده است. در تلاش برای بازگرداندن و حفظ خانه های روستاییان و همچنین…
دنیای سفر