همزمان با روز ۲۲ بهمن، جزیره کیش ۱۵ پروژه عمرانی-گردشگری را با حضور مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به بهره برداری رساند؛ پروژه هایی که قطب های مختلف صنعتی، عمرانی و به خصوص گردشگری را در بر می گرفت.

جزیره کیش که حکم نخستین منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در کشور را از آن خود…
دنیای سفر