معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در تهران در گفتگو با دنیای سفر به روند بلند مدت سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری در تاسیسات، تجهیزات و زیرساخت ها به ویژه در صنعت گردشگری از آنجایی که به اعتبارات بالایی نیازمند است، سال ها و بلکه دهه ها به طول خواهد…
دنیای سفر