مدیرکل فرودگاه بین المللی اصفهان با اشاره به تمهیدات و پروژه های فرودگاه اصفهان، عنوان کرد: دستگاه کمک ناوبری، سیستم روشنایی عوامل پروازی، افزایش کانترهای پذیرش مسافر از ۱۲ کانتر به ۱۶ کانتر، بهسازی ترمینال فرودگاه، انجام رنگ جداول و گلکاری محوطه و همچنین برگزاری ستاد تسهیلات نوروزی با حضور مسئولین کلیه ادارات مستقر در فرودگاه در دست اقدام است.

علی قاسم زاده افزود: فرودگاه اصفهان به دلیل واقع…
دنیای سفر