مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نشست خبری معاونت گردشگری که ۲۹ آذر ۱۳۹۴ با محوریت «کنفرانس بین المللی برند گردشگری» برگزار شد، اهداف اصلی کنفرانس را موارد زیر ذکر کرد:

تبیین شاخص ها و راهکارهای طراحی نماد برند ملی گردشگری
مبانی نظری برند ملی گردشگری
شاخص های ارزیابی و انتخاب برندهای مطرح فعال در حوزه گردشگری کشور
اصول و استانداردهای برند…
دنیای سفر