به گزارش پایگاه خبری هتل جار، رئیس جامعه هتلداران در واکنش به نامه رئیس جامعه تورگردانان کشور خطاب به مدیران آژانس های گردشگری مبنی بر معرفی هتل هایی که از نرخ مصوب سازمان میراث فرهنگی تخطی نموده، اقدام به انتشار بیانیه ای نمود.

متن بیانیه جمشید سلطان مرادی، رئیس جامعه هتلداران استان مازندران به شرح زیر است:

عطف به نامه شماره ۹۵۲۴ مورخه ۲۱/۱/۹۵

«آقای ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان…
دنیای سفر