به گزارش میراث آریا؛ امضای دو سند همکاری در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی از جمله برنامه های مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سفر به کشور فرانسه خواهد بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی که در سفر رئیس جمهور به کشور فرانسه وی را همراهی خواهد کرد، سند یادداشت همکاری های گردشگری بین ایران و فرانسه و همچنین سند همکاری های بین موزه ای دو کشور به امضاء می…
دنیای سفر