وحید منایی با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت بلیت قطار همچنان ممنوع است، گفت: بر اساس اعلام نظر صریح معاون حقوقی رئیس جمهور، قیمت خدمات حمل و نقل ریلی مشمول قیمت گذاری بوده و تمامی شرکت های ارایه دهنده خدمات ریلی در این بخش، موظف به رعایت مصوبات ابلاغی هستند. بر این اساس، هرگونه افزایش قیمت بلیت قطار ممنوع است و با متخلفان و شرکت های ریلی که نسبت به این موضوع بی توجه باشند، بدون مماشات برخورد…
دنیای سفر