امسال همزمان با برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری یکی از سالن های اصلی به حوزه گردشگری سلامت (توریسم درمانی) و شرکت ها و سازمان های ارائه دهنده این مقوله مهم در صنعت گردشگری اختصاص پیدا کرده بود، با گشت و گذاری کوتاه در این سالن هر چه فکرش را کنید از شیر مرغ تا جان آدمیزاد با موضوع «گردشگری سلامت» و درمان مسافران در زیر سقف این سالن گردهم آمده بود، اینکه متولیان برگزاری نمایشگاه توجه ویژه…
دنیای سفر