هر سال به تعطیلات نوروز که می رسیم و حتی کمی قبل تر از آن، قیمت تورها و البته تعداد متقاضیان سفرها نیز افزایش می یابد. با این حال بسیاری از مردم همچنان سفرهای نوروزی خود را از بسته تورهای خارجی انتخاب می کنند. در یک نگاه اجمالی به قیمت تورها در این ایام و درآمد عمده مردم متوجه می شویم که این نوسان قیمت تورهای خارجی و داخلی با درآمد مردم هم تناسب چندانی ندارد و به گفته برخی فعالان این حوزه،…
دنیای سفر