معاون بازرگانی ایران ایر با اشاره به نگرانی ها و انتقادات برخی از افراد نسبت به خرید هواپیماهای A380 ایرباس که کل پروژه کارشناسی شده قرارداد با ایرباس را تحت شعاع قرار داده است، گفت: پیش شرط هایی برای خرید ایرباس در نظر گرفته ایم که این شرط و شروط تمام نگرانی های مطرح شده را پوشش می دهد.

محمدرضا خوشنویسان  ادامه داد: تا به امروز همواره رسم بر این بوده که مدیریت شرکت های هواپیمایی ابتدا…
دنیای سفر