همزمان با اجرای برجام، سوئیفت یا همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، روز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد کلیه بانک های ایرانی که از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شده اند، می توانند با طی کردن روند معمول، مجدداً به سوئیفت متصل شده و از خدمات پیام رسانی مالی این شرکت بهره مند شوند.

بدون سوئیفت تجارت جهانی و سرمایه گذاری، کندتر، پرهزینه تر و غیر قابل اعتمادتر می شود.
دنیای سفر